Month: May 2019

พระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทุกคน

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ขึ้นชื่อว่ามีผู้นับถือกันมากเป็นอันดับต้น ๆ ในโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองพุทธเลยก็ว่าได้ เพราะประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลัก และวันสำคัญทางศาสนาเองก็ถูกให้ความสำคัญและระลึกถึงอยู่เสมอ หนึ่งในนั้นก็คือวันวิสาขบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ชาวพุทธให้ความสำคัญและยังถูกกำหนดเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ซึ่งในวันนี้ชาวพุทธส่วนใหญ่จะมีการเข้าวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน และเวียนเทียนกัน โดยวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับวันวิสาขบูชากันให้ละเอียด รวมถึงกิจกรรมที่ทำกันในวันนี้ ว่าแล้วตามไปดูกันได้เลย             วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาสามอย่างด้วยกัน ได้แก่ เป็นวันคล้ายประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า  ซึ่งต่างเกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยในประเทศไทยได้มีการบอกเล่าเรื่องราวว่ามีขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยได้รับอิทธิพลมาจาก กษัตริย์กรุงลังกาที่ถือเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในวันวิสาขบูชาเป็นครั้งแรก จนมาถึงประเทศไทยในสมัยสุโขทัยนั่นเอง เนื่องจากความสัมพันธ์ที่แนบเน้นระหว่างสองประเทศในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยในอดีตจะมีการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นพุทธบูชาในวันนี้ ทั้งการประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยต้นไม้และดอกไม้หอม การจุดประทีปโคมไฟ เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย และการเวียนเทียนรอบโบสถ์ที่ทำมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นก็จะมีการฟังธรรมเทศนา การถวายสังฆทาน การบริจาคทาน รวมถึงทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ เป็นต้น             วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ชาวพุทธทุกคนพึงระลึกถึงอยู่เสมอ และถูกปลูกฝังให้ลูกหลานชาวพุทธทุกคนเห็นถึงความสำคัญเสมอมา จะเห็นจากเดี๋ยวนี้ที่พอถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นประชาชนออกมาทำบุญตักบาตร และทำกิจการทางศาสนากันมากขึ้น ทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ไปถึงวัยผู้ใหญ่ และคนสูงอายุ ปัจจุบันในประเทศไทยเองนอกจากประชาชนจะเดินทางเข้าวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน […]

Read more