Month: February 2020

ร้านขายของเล่นเด็ก

เกณฑ์ในการเลือกซื้อของเล่นให้กับลูกน้อย

ของเล่นกับลูกน้อย เป็นเหมือนสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ ที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และรวดเร็วกว่าเดิม ของเล่นสำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ที่พ่อแม่ควรจะจัดหามาให้ลูกน้อยได้เล่นบ้าง อย่างน้อยก็เป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพราะการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว หากเลือกของเล่นให้ดีจาก ร้านขายของเล่นเด็ก การเล่นของเล่นก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ได้เช่นกัน ฉะนั้นพ่อแม่จึงควรเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และมีคุณค่ากับเด็กจริงๆ แต่การจะเลือกของเล่น จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ด้านก่อนด้งต่อไปนี -ความปลอดภัย เพราะในร้านขายของเล่นเด็ก นั้นมีของเล่นมากมายให้เราเลือก การเลือกของเล่นนั้น จะต้องเลือกของเล่นที่ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก ไม่ชำรุดหรือว่าแตกหักง่าย หรือว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายหากเอาเข้าปาก หรือเอาเข้าจมูก และของเล่นอะไรที่เสี่ยงต่อการชำรุด พ่อแม่กต้องหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอ เพื่อให้ของเล่นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่เป็นอันตราย -ใช้งานได้หลากหลาย เพื่อเป็นการประหยัดทุนทรัพย์ในการซื้อของเล่น ควรเลือกของเล่นที่สามารถเล่นได้หลายแบบในของเล่นชิ้นเดียว จะช่วยทำให้เด็กไม่เบื่อกับการเล่นของเล่นด้วย เพราะถ้าเล่นได้เพียงอย่างเดียว ก็อาจจะต้องซื้อของเล่นหลายชิ้น -เหมาะสมกับวัย การเลือกของเล่นจากร้านขายของเล่นเด็ก จะมีโซนมีของเล่นหลากหลายให้เลือก จะแบ่งตามวัยของเด็ก ว่าเด็กวัยไหนควรจะเล่นของเล่นอะไรเช่น เด็กแรกเกิด เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสการรับรู้ เช่นการฟังเสียง การมองเห็น เป็นต้น เด็กเล็ก ของเล่นที่ไม่เล็กเกินไป มีการเคลื่อนไหวและตอบสนองได้ อย่างเช่นลูกบอลที่มีเสียงข้างไหน ให้เด็กได้โยนเล่น สำหรับเด็กโต เป็นวัยที่มีการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอื่นมาพอสมควร […]

Read more