Month: April 2021

ประกัน รถยนต์ ชั้น 1

ภัยธรรมชาติ อีกเหตุผลที่ทำให้หลายคนเลือกทำประกันรถยนต์ ชั้น 1

อุบัติเหตุเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต่างคาดเดาไม่ได้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้ขับขี่ส่วนหนึ่งเลือกที่จะซื้อประกัน รถยนต์ ชั้น 1 เอาไว้เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมเหตุการณ์ต่าง ๆ และไม่เพียงเรื่องของอุบัติเหตุเท่านั้นที่ทำให้คนเลือกทำประกันชั้น 1 ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าการทำประกันชั้น 1 เป็นสิ่งจำเป็น นั่นคือ กรณีของภัยธรรมชาติ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นก็คงสร้างความเสียหายที่หนักมากให้กับรถของเรา น้ำท่วม ภัยธรรมชาติที่ต้องตระหนัก ถ้าพูดถึงภัยธรรมชาติในบ้านเรา เชื่อว่าทุกคนน่าจะมองไปทางเดียวกันสำหรับบ้านเรา ที่เป็นเมืองแห่ง “น้ำ” ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบกับรถของเราได้โดยตรงที่สุดอันดับ 1 ก็คงจะเป็นเรื่องของน้ำท่วม ยิ่งถ้าเป็นการขับรถในเมืองใหญ่ ไม่ต้องรอน้ำท่วมใหญ่ แค่น้ำท่วมขังตามถนนหนทางต่าง ๆ ก็เรียกว่าหนักหนาต่อสภาพรถยนต์ของเราทุกคนแล้ว ซึ่งในกรุงเทพฯ เองก็มักเจอปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เสมอด้วย กรณีน้ำท่วมจนเข้ามาในรถ และสร้างความเสียหายให้กับระบบเครื่องยนต์ รวมไปถึงส่วนต่าง ๆ ภายในห้องโดยสารจึงมีให้เห็นกันอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งถ้าใครเคยประสบเหตุการณ์ลักษณะนี้คงจะทราบดีว่า รถจะเสียหายหนักหนาสาหัสขนาดไหน และถ้ารถไม่มีประกันหรือมีประกันแต่ไม่คุ้มครองในส่วนนี้ด้วยแล้ว ค่าซ่อมจึงเป็นเรื่องที่หนักมากทีเดียว ประเด็นนี้จึงทำให้หลายคนเลือกที่จะทำประกันรถยนต์ ชั้น 1 เอาไว้เผื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วม ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ อันเป็นสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถลงไปได้ ไฟไหม้ อีกภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ อันดับรองลงมาในเรื่องภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ในเมืองไทยเราได้ก็คือ กรณีไฟไหม้รถ ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ได้ แบบอากาศร้อนจัด บวกกับการขับขี่ต่อเนื่องจนทำให้เครื่องยนต์ไหม้และลุกลามกลายเป็นไฟไหม้รถทั้งคัน […]

Read more