เกณฑ์ในการเลือกซื้อของเล่นให้กับลูกน้อย

ร้านขายของเล่นเด็ก

ของเล่นกับลูกน้อย เป็นเหมือนสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ ที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และรวดเร็วกว่าเดิม ของเล่นสำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ที่พ่อแม่ควรจะจัดหามาให้ลูกน้อยได้เล่นบ้าง อย่างน้อยก็เป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพราะการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

หากเลือกของเล่นให้ดีจาก ร้านขายของเล่นเด็ก การเล่นของเล่นก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ได้เช่นกัน ฉะนั้นพ่อแม่จึงควรเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และมีคุณค่ากับเด็กจริงๆ แต่การจะเลือกของเล่น จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ด้านก่อนด้งต่อไปนี

-ความปลอดภัย เพราะในร้านขายของเล่นเด็ก นั้นมีของเล่นมากมายให้เราเลือก การเลือกของเล่นนั้น จะต้องเลือกของเล่นที่ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก ไม่ชำรุดหรือว่าแตกหักง่าย หรือว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายหากเอาเข้าปาก หรือเอาเข้าจมูก และของเล่นอะไรที่เสี่ยงต่อการชำรุด พ่อแม่กต้องหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอ เพื่อให้ของเล่นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่เป็นอันตราย

-ใช้งานได้หลากหลาย เพื่อเป็นการประหยัดทุนทรัพย์ในการซื้อของเล่น ควรเลือกของเล่นที่สามารถเล่นได้หลายแบบในของเล่นชิ้นเดียว จะช่วยทำให้เด็กไม่เบื่อกับการเล่นของเล่นด้วย เพราะถ้าเล่นได้เพียงอย่างเดียว ก็อาจจะต้องซื้อของเล่นหลายชิ้น

-เหมาะสมกับวัย การเลือกของเล่นจากร้านขายของเล่นเด็ก จะมีโซนมีของเล่นหลากหลายให้เลือก จะแบ่งตามวัยของเด็ก ว่าเด็กวัยไหนควรจะเล่นของเล่นอะไรเช่น เด็กแรกเกิด เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสการรับรู้ เช่นการฟังเสียง การมองเห็น เป็นต้น เด็กเล็ก

ของเล่นที่ไม่เล็กเกินไป มีการเคลื่อนไหวและตอบสนองได้ อย่างเช่นลูกบอลที่มีเสียงข้างไหน ให้เด็กได้โยนเล่น สำหรับเด็กโต เป็นวัยที่มีการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอื่นมาพอสมควร ของเล่นที่เหมาะกับเด็กโต ก็คือของเล่นที่ฝึกทักษะทางด้านความคิด และการแก้ปัญหาต่างๆ เช่นการต่อจิ๊กซอร์ยากๆ เป็นต้น

-ราคาเหมาะสม การเลือกของเล่นที่ดีนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเลือกของเล่นที่แพงอย่างเดียว เพียงแค่ให้มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับเด็กก็เพียงพอ เพราะของเล่นบางอย่างเด็กก็เบื่อง่าย ไม่อยากจะเล่นนานๆ หากเป็นของเล่นที่ไม่สามารถเอามาประยุกต์เล่นอย่างอื่นได้

-หลีกเลี่ยงของเล่นที่เป็นประโยชน์ ของเล่นจากร้านขายของเล่นเด็ก บางอย่างนั้น ก็เป็นของเล่นที่ให้ความสนุกอย่างเดียว ไม่ได้ประโยชน์อะไร ถ้าต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่นด้วย ต้องพยายามมองหาของเล่น ที่ช่วยเสริมพัฒนาจะดีกว่า และอีกหนึ่งสิ่งที่ควรหลีกกเลี่ยงสำหรับเด็กเลยก็คือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่จะเป็นสิ่งทำให้เด็กไม่อยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น เป็นการใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

เพียงแค่การเลือกของเล่นให้เป็น และเลือกชนิดของเล่นให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย ก็จะช่วยให้แด็กมีพัฒนาการ และการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างเนได้ชัด ฉะนั้นในการเลือกซื้อของเล่นจากร้านขายของเล่นเด็ก ควรเลือกตามเกณฑ์ที่แนะนำไป จะมีประโยชน์สูงสุด

Tagged