Tag: ตรวจสุขภาพทั่้วไป

ตรวจสุขภาพทั่้วไป

ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจอะไรบ้าง

สุขภาพดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และอยากจะมีเหมือนกันทุกคน ถึงแม้จะยากดีมีจนอย่างไรก็ตาม ขอแค่ให้มีสุขภาพดีอย่างเดียว ก็มีความสุขได้แล้ว แต่ถ้าเกิดมารวย แล้วสุขภาพไม่ดี ต้องเจอกับโรคร้ายตลอดเวลา ชีวิตมันก็คงไม่มีความสุขแน่นอน คนที่ต้องการจะมีสุขภาพที่ดี จึงต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือว่าการดูแลอาหารที่กินเข้าไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่จำเป็น ที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการตรวจสุขภาพ ที่จะช่วยให้เรารู้สภาพร่างกายของเรา และเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือ และการดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเตรียมตัวป้องกันโรคต่างๆ ที่มันอาจจะก่อนให้เกิดความเสี่ยงคือโรคร้าย เพื่อรักษา และป้องกันให้ทันท่วงที แล้วการตรวจสุขภาพทั่วไป มีการตรวจอะไรบ้าง การ ตรวจสุขภาพทั่วไป นั้นจะแบ่งการตรวจเป็นช่วงอายุที่แตกต่างกัน  ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อที่จะหาความเสี่ยงของการเกิดโรค และป้องกันโรคต่างๆ ความผิดปรกติของร่างกาย ซึ่งจะมีขั้นตอนต่อไปนี้ -กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น (อายุ 0-18 ปี) การตรวจสุขภาพสำหรับเด็กนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การตรวจร่างกายทั่วไป อย่างาเช่นการตรวจโรคที่เกิดความผิดปรกติของร่างกาย และการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค และเตรียมความพร้อมป้องกันโรคต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็ก และดูพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กด้วย ว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ หรือความผิดปรกติอย่างไรหรือไม่ -กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยทำงาน การตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับคนกลุ่มนี้ จะเป็นการค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ จากการทำงาน และความเสี่ยงที่มักจะเกิดขึ้นกับคนที่สูงอายุ […]

Read more