วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธทุกคน

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ขึ้นชื่อว่ามีผู้นับถือกันมากเป็นอันดับต้น ๆ ในโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองพุทธเลยก็ว่าได้ เพราะประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลัก และวันสำคัญทางศาสนาเองก็ถูกให้ความสำคัญและระลึกถึงอยู่เสมอ หนึ่งในนั้นก็คือวันวิสาขบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ชาวพุทธให้ความสำคัญและยังถูกกำหนดเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ซึ่งในวันนี้ชาวพุทธส่วนใหญ่จะมีการเข้าวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน และเวียนเทียนกัน โดยวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับวันวิสาขบูชากันให้ละเอียด รวมถึงกิจกรรมที่ทำกันในวันนี้ ว่าแล้วตามไปดูกันได้เลย

            วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาสามอย่างด้วยกัน ได้แก่ เป็นวันคล้ายประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า  ซึ่งต่างเกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยในประเทศไทยได้มีการบอกเล่าเรื่องราวว่ามีขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยได้รับอิทธิพลมาจาก กษัตริย์กรุงลังกาที่ถือเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในวันวิสาขบูชาเป็นครั้งแรก จนมาถึงประเทศไทยในสมัยสุโขทัยนั่นเอง เนื่องจากความสัมพันธ์ที่แนบเน้นระหว่างสองประเทศในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยในอดีตจะมีการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นพุทธบูชาในวันนี้ ทั้งการประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยต้นไม้และดอกไม้หอม การจุดประทีปโคมไฟ เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย และการเวียนเทียนรอบโบสถ์ที่ทำมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นก็จะมีการฟังธรรมเทศนา การถวายสังฆทาน การบริจาคทาน รวมถึงทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ เป็นต้น

            วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ชาวพุทธทุกคนพึงระลึกถึงอยู่เสมอ และถูกปลูกฝังให้ลูกหลานชาวพุทธทุกคนเห็นถึงความสำคัญเสมอมา จะเห็นจากเดี๋ยวนี้ที่พอถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นประชาชนออกมาทำบุญตักบาตร และทำกิจการทางศาสนากันมากขึ้น ทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ไปถึงวัยผู้ใหญ่ และคนสูงอายุ ปัจจุบันในประเทศไทยเองนอกจากประชาชนจะเดินทางเข้าวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน ถือศีล ฟังธรรมในตอนเช้าแล้ว เดี๋ยวนี้ยังนิยมให้ทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์อย่างการปล่อยปลา การไถ่ชีวิตโคกระบือ และเวียนเทียนในตอนค่ำด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นการช่วยฝึกจิตใจให้สงบ และรู้จักการให้ รู้จักการฝึกสมาธิ และระลึกถึงความดีที่ทำด้วย

            ในส่วนของการเวียนเทียนรอบโบสถ์ในวันวิสาขบูชาจะมีขึ้นตอนประมาณ 1-2 ทุ่ม โดยจะมีการสวดมนต์ก่อนเริ่มเวียนเทียน เมื่อสวดจบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องสักการะถือเดินไปรอบโบสถ์เป็นจำนวน 3 รอบด้วยกัน เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยอันประกอบไปด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยขณะเดินให้ทำจิตใจให้สงบและระลึกถึงพระรัตนตรัยทั้งสาม เมื่อครบแล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปวางบูชาไว้ที่ต้นไม้หรือปูชนียสถานในวัดเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

            แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขบูชาหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใด ๆ เราก็ควรที่จะตั้งมั่นกิจกรรมทางพระพุธศาสนานั้นอย่างเต็มที่และด้วยจิตใจที่มีความตั้งใจจริง โดยสิ่งหนึ่งที่เราควรต้องระลึกอยู่เสมอก็คือความศรัทธาและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ การระลึกถึงแต่สิ่งที่ดี ไม่คิดชั่วทำชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส จึงจะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธศาสนาต้องการจะสอนไว้ได้อย่างแท้จริง เพราะหากจิตใจเราขุ่นหมอง คิดแต่เรื่องที่ไม่ดี ไมและไม่ได้ศรัทธาและเห็นถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึงไม่ได้อยากทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงแล้ว ก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดเลย และที่สำคัญที่สุดก็คือการประพฤติดี คิดดีทำดีในทุก ๆ วันไม่เฉพาะในวันใดวันหนึ่งเท่านั้น

พบกับแคมเปญ Summer sale วันที่ 5-31 พ.ค 2562 รับเงินคืนสูงสุด 200% ลุ้น coins cashback voucher จากเกมส์ Shopee quiz และเกมส์น้องใหม่อย่าง 1 บาทเกมส์ พร้อมบริการจัดส่งฟรี เมื่อช้อปครบ 99 บาท